lokacija

Komercijala

  • Adresa: Av. Većeslava Holjevca 40, 10000 Zagreb
  • Email: info@recro.hr
  • Telefon: +385 1 3650777

Radno vrijeme

  • ponedjeljak - četvrtak 8-12h, 13-16:30h
  • petak 8-12h, 13-15h

Skladište

  • Adresa: Kreše Golika 3, 10000 Zagreb
  • Email: info@recro.hr
  • Telefon: +385 1 3650777

Radno vrijeme

  • ponedjeljak - četvrtak 8-12h, 13-16:30h
  • petak 8-12h, 13-15h